Feedback 2013-10-11T12:09:40+00:00


Hjälp oss att bli bättre

Vi vill att vår verksamhet ska hålla så hög kvalitet som möjligt, något som inte minst vårt omfattande kvalitetsarbete vittnar om. Om vi inte når den nivå vi önskar vill vi väldigt gärna bli uppmärksammade på detta för att kunna ta till åtgärder och förbättra oss.

Vissa saker ligger dessvärre bortom vår kontroll, men vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att ta hänsyn till era önskemål och ständigt utveckla våra förskolor. Genom att uppmärksamma oss på vilka förbättringsområden ni ser hjälper ni till att skapa den högkvalitativa förskola som vi alla vill ha.


Hanteringsväg

Om du har tankar kring vad som behöver förbättras, vänd dig i första hand till den ansvarige på den aktuella enheten (gärna både muntligen och skriftligen). Vi bokar då ett möte där vi för en dialog kring eventuella förändringar i rutiner eller förhållningssätt och fattar beslut i frågan.

Om du därefter skulle känna dig otillfredställd med beslutet eller om mötet av någon anledning inte blir av kan du fylla i formuläret till höger eller på annat sätt vända dig till ledningen eller den chef du själv önskar.