Om Helianthus 2019-08-29T13:11:18+00:00

Om Helianthus

VÅR VISION

”Helianthus förskolor är det självklara valet för ett unikt lärande och starten på en livslång resa där alla ska kunna, vilja och våga möta sin framtid.”

Visionen sätter ord på det som vi som arbetar i Helianthus strävar efter. Vårt unika lärande syftar på vår drivkraft att lärandet ska ske i ett expanderat pedagogiskt rum. Detta når vi genom bland annat våra förskolebussar, våra specialbyggda cyklar och vår ”Ut och Njut”-inställning.

Vi vet att förskolan spelar en stor roll i våra barns första levnadsår och vår målsättning är att ge dem verktygen för att vilja ta sig an framtiden, vad den än bär på.

VÅR AFFÄRSIDÉ

”Helianthus fasta och mobila förskolor ska driva kvalitativ pedagogisk verksamhet med samhällsengagemang. Vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser genom att expandera deras pedagogiska rum och verklighet utanför förskolans område.”

Vår affärsidé tydliggör vårt förhållningssätt till vårt arbete och vars mål är att förverkliga vår vision. Affärsidén definierar ett antal viktiga perspektiv och mål och som lägger grunden för den dagliga utformningen av verksamheten och som innebär att man skapar möjligheten att förverkliga visionen.

ATT VARA FÖRÄLDER HOS OSS

En förälders relation till förskolan är något vi tar på allvar och förhoppningsvis kommer vi få möjligheten att under flera år vara med att ge ert barn ett unikt lärande och omsorg för en bra start på sin livslånga resa!

Vi förstår hur viktigt det är som förälder att få vara delaktig i denna resa och därför sker förskolans arbete i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till delaktighet.

Läs gärna mer om våra synsätt under ”Perspektiv” och ”Våra pedagogiska verktyg”. Där beskriver vi hur vi arbetar med att uppnå läroplanens intentioner.

En förskola är dock mer än pedagogiskt arbete. Det är en arbetsmiljö för många och det ligger i sakens natur att en sådan komplex verksamhet måste ha ett stabilt och formellt styrsystem som stöd. Under våra fjorton år som vi bedrivit förskola har vi samlat på oss en hel del erfarenhet om hur man gör förskolan till en trygg och säker plats och vi arbetar medvetet och kontinuerligt med rutiner inom Helianthus med målet att ni som föräldrar ska uppleva trygghet och service i alla lägen.

Helianthus arbetar aktivt med förebyggande säkerhetsarbete såsom kris- och beredskapsplaner för förskolorna, egenkontroll av arbetsmiljön, miljöbalken, barnsäkerheten och brandskydd. Tillbud och skador registreras och följs enligt kvalitetssäkrade rutiner.

Du är alltid välkommen att kontakta din förskolechef eller Helianthus ledning med frågor och synpunkter. Kontaktinformation till förskolecheferna finns under respektive förskola och personalen på huvudkontoret finner du här.

Vårt mål är att det ska vara lite lättare att vara förälder hos oss!