Organisation 2019-10-08T15:24:55+00:00

Personalen på huvudkontoret

Helianthus består idag av 14 förskolor. Var dessa ligger och mer information om respektive förskola kan du finna under fliken Våra förskolor.

Inom hela organisationen arbetar i dag totalt omkring 200 människor och vår strävan är att alla ska vara delaktiga och vara med och påverka. Inom Helianthus är det våra kunder och vår fantastiska personal ute i förskolorna som är kärnan i verksamheten och det har vi valt att symbolisera med vända vårt organisationsschema ”upp-och-ner” (bild kommer inom kort).

Varje förskola har en förskolechef och denne ansvarar för just sin förskola och sina kunder (barnen och föräldrarna). Till sin hjälp har förskolecheferna ett antal personer är som är placerade på organisationens huvudkontor.

Affärsområdeschefen bistår genom att handha övergripande vardagspraktiska göromål och Kvalitets- och utvecklingsavdelningen hjälper till med den kvalitetsuppföljning och utveckling som är så viktig för verksamheten. Därtill finns avdelningar också för andra viktiga funktioner så som personal, ekonomi och kommunikation, som även dessa är med och stödjer verksamheten och förskolecheferna.

Kontaktuppgifter till förskolecheferna går att finna under menyn Våra förskolor och kontaktuppgifter till huvudkontoret hittar du här nedanför.

VD, Dibber Sverige 

Carl Georgsson

070 328 83 37
carl.georgsson@dibber.se

Verksamhetschef
Camilla Christoffersson
073 944 0971
camilla.christoffersson@dibber.se

Kvalitets- och utvecklingschef
Ulrika Ellmin Cederholm
073 944 09 95
ulrika.ellmin-cederholm@dibber.se

Samordnare
Anneli Nieminen
070 397 01 51
anneli.nieminen@dibber.se