Praktisk information 2017-05-10T20:54:22+00:00


Inskolning

För att både barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt tillämpar vi en flexibel inskolning där inskolningen genomförs under fem dagar. Flexibel inskolning innebär att du som förälder är med på avdelningen tillsammans med ditt barn under tre hela dagar och aktivt deltar i verksamheten. Detta ger dig värdefull inblick i verksamheten och du lär känna pedagogerna och barnen på avdelningen samt får kunskap om vad ditt barn upplever en dag på förskolan. Ditt barn behöver då inte oroa sig över att bli lämnat och kommer att kunna vänja sig vid förskolans rutiner och miljö i lugn och ro.


Kost

Ända sedan starten har vi lagt stor vikt vid att våra barn serveras god och näringsrik kost. På de flesta av våra förskolor erbjuder vi därför egenlagad mat som lagas av våra duktiga och utbildade kockar. I vissa fall är detta dock inte möjligt och då använder vi oss självklart enbart av godkända leverantörer som uppfyller våra höga krav. I maten som serveras använder vi oss till stor del av ekologiska produkter och vi strävar även efter att successivt utöka det sortimentet. När vi planerar vilken mat vi ska servera följer vi också Livsmedelsverkets rekommendationer.


Miljöer

När vi tänker på miljöer tänker vi såväl på den inre som på den yttre miljön.

Helianthus lokaler följer de lagar och regler som föreskrivs vår verksamhet, men utöver det försöker vi också skapa en inre miljö som utgår från barnen och deras behov. Våra lokaler är därför utformade för att stimulera barnens sinnen. Miljön är genomtänkt med en struktur och ordning där barnen får göra egna val och vara aktiva i sitt lärande. Därtill använder vi oss till stor del av naturen samt av andra lokaler under de många utflykter vi gör på de förskolor som har tillgång till en förskolebuss.

För att hålla våra lokaler så rena och fräscha som möjligt genomför vi daglig städning med hjälp av egen lokalvårdspersonal.


Föräldradialog

Ett av våra ledord är service och det riktar sig inte minst till föräldrarna i våra förskolor. Vi vill skapa en atmosfär där föräldrar känner att de och deras barn står i fokus och där varje individ som vill vara delaktig också får vara delaktig. För att uppnå detta ser vi till att ha en god dialog med föräldrarna genom att ordna föräldramöten och utvecklingssamtal samt genom att ge löpande information.

Vi lägger stor vikt vid de åsikter som föräldrar och barn för fram och lyssnar gärna till synpunkter och förbättringsförslag. Därför uppmuntrar vi också att föräldraråd startas i våra verksamheter.


Föräldraavgifter

Vi tillämpar samma system för avgifter som den kommun vi verkar i (Maxtaxa).

Förandet vad det gäller föräldraavgifter varierar mellan kommunerna. En del kommuner, som t.ex. Huddinge och Nacka väljer att själva ta in sina föräldraintäkter medan andra, som t.ex. Nyköping och Örebro väljer att låta de enskilda förskolorna ta in föräldraintäkterna. Har du frågor angående föräldraavgifter, vänligen vänd dig till förskolechefen på just din förskola.


Barngruppssammansättning

Där det är möjligt delar vi in barnen i småbarnsgrupper och storbarnsgrupper.


Öppettider

Helianthus förskolor har öppet normala förskoletider samt alla klämdagar. För exakta tider, kontakta aktuell förskola.

 

Läs mer:
Bakgrund och vision
Pedagogik och arbetssätt