I dag fredag har vi åter igen fått besök av en studentgrupp från Turkiet. De är ett projekt som finansieras av EU, ett s.k. Erasmus utbyte.

Alla EU-länder, samt kandidatländer får ansöka om pengar för utbytesprojekt inom utbildning och arbete. Det skall stimulera länder i EU, och kandidatländer att få inspiration och utveckling kring bland annat barnomsorg, skola och vård.

Regnbågensförskola har hjälpt till med utbyte och inspiration kring just förskola. Vi har visat och berättat, och svarat på frågor om förskoleverksamhet . Vi som förskola har fått  erfarenheter och tankar i utbyte. Regnbågen och Helianthus ser det som en viktig och lärorik situation att vara omvärldsorienterade, samt att vi visar ett samhällsengagemang i vad som händer i förskola och skola inom och utanför  EU .

Om vi kan dela med oss och inspirera andra så känns det otroligt givande och bra. Vi lever i en global värld där hastigheten på information är hög. Men det mänskliga mötet och kontakten med andra människor kan aldrig ersättas, och det ärlärorikt att mötas och diskutera frågor om lärande och utveckling. Vi blir mer medvetna om vad vi har och hur andra har det.

I dag har studenterna fått ta del av vår förskolebuss som vi ”lånar” varje fredag av Lill-Myrans förskola i Vårby gård. Yeliz har visat alla runt på förskolan och berättat om den verksamhet som vi har här på Regnbågen.

Ett trevligt och inspirerande avslut på en förskolevecka!

Rosie och alla medarbetare på Regnbågen

By | 2017-05-10T20:54:28+00:00 november 7th, 2015|Helianthus|0 Comments