I samarbete med Plan Sverige har nu Hel
ianthus blivit temafadder, eller mer specifikt flickfadder. Just nu behövs det fler temafaddrar inom det området, och i samråd med Plan Sverige börjar vårt stöd där. Hur det ska se ut i framtiden får tiden utvisa, men det kommer fortsatt gälla utsatta och behövande barn och unga i någon form.

By | 2017-05-10T20:54:28+00:00 november 3rd, 2015|Helianthus|0 Comments