Tyck till om oss 2017-05-10T20:54:20+00:00

Tyck till om oss

Varför är feedback viktigt för oss?

Vi vill att vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och vi vill därför väldigt gärna bli uppmärksammade på förbättringsområden som Ni ser ute i våra verksamheter, detta för att kunna utvärdera, ta till åtgärder och förbättra oss.

All feedback uppskattas och vi kommer att ta hänsyn till de åsikter som vi mottager för att sedan utvärdera och därefter ta till eventuella åtgärder och förbättra oss för att ständigt utveckla våra förskolor. Genom att uppmärksamma oss på vilka förbättringsområden ni ser hjälper ni till att skapa den högkvalitativa förskola som vi alla vill ha.

Obs! Inom kommunal verksamhet används ofta termen Klagomålshantering och det är alltså detta Feedback-formulär du ska använda om du vill framföra klagomål.

Hanteringsväg

Om du har tankar kring vad som behöver förbättras, vänd dig i första hand till förskolechefen på den aktuella enheten (gärna både muntligen och skriftligen).

Om du därefter skulle känna dig otillfredställd med hanteringen, fyll i formuläret till höger eller på annat sätt vänd dig till ledningen eller den chef du själv önskar. Kontaktuppgifter till personalen på huvudkontoret hittar du här.

Kontakta oss gärna!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande