Backen 2019-08-29T13:34:10+00:00
Helianthus Footer

VÄLKOMMEN TILL BACKEN

Förskolan Backen  är en nybyggd förskola som öppnar aug 2018. Den är beläggen på Småbrukets backe 43, 141 58 Huddinge. Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information,

Kontakta förskolechef Alexandra Håkansson på 070-090 23 84 eller alexandra.hakansson@dibber.se

HUR VI ARBETAR

Vi arbetar utifrån Lpfö-98/10 samt arbetar vi med webbverktyget Unikum för att synliggöra barnens lärande, utifrån våra pedagogiska planeringar. Detta genom att publicera bloggar kopplat till läroplanen. Det möjliggör för dig som vårdnadshavare att följa barnets vardag och lärande i bilder, filmklipp och text.

Vi arbetar språkmedvetet genom att samtala med barnen och sätter ord på vad vi gör i alla rutinsituationer.

Vi hjälper barnen att kommunicera genom olika metoder som TAKK och bildschema för att stärka deras språk.

MILJÖER

Förskolan är godkänd utifrån de lagar och regler som föreskrivs vår verksamhet. Vi gör regelbundet brand-, arbetsmiljö-och barnsäkerhetsronder för att miljön ska var en säker och trygg plats för både barn och personal att vistas i.

Vi vill ge barnen ett miljötänk genom att vi deltar i Earth Hour, skräp plockar dagar samt har vi ett eget kretslopp tillsammans med Helianthus förskolorna i Vårby. Vi sop sorterar och köper endast in material och inventarier som är miljömärkta från leverantörer som uppfyller kemikalieinspektionens krav på ämnen och material som är godkända enlig lag.

Vi vill även ge barnen verktyg och möjligheter att vara måna om varandra, ha kul, hitta på roliga saker tillsammans både barn och vuxna. Men också finna ro och stillhet, därför arbetar vi med ”Drömmen om det goda” som innebär olika former av avslappning.

PRAKTISK INFORMATION

Förskolan erbjuder god och näringsriktig mat som tillagas i vår egen tillagningskök av vår egen kock. Maten lagas från grunden och blir därmed både godare och mer hälsosam, inte minst eftersom vi använder ett stort antal ekologiska produkter.

Vid val av vilken mat vi ska servera följer vi de riktlinjer för förskolor, som Livsmedelsverket har satt upp. Riktlinjerna bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Dessutom har våra kockar genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

Läs mer om vår förskoleverksamhet under huvudmenyerna!

ANSÖK OM PLATS

Adress:
Småbrukets backe 43
141 58 Huddinge

Kontakt:

Förskolechef: Alexandra Håkansson
Mail: alexandra.hakansson@dibber.se
Tel – Förskolechef: 070 090 23 84