Loading...
Lill-myran 2017-06-08T09:06:33+00:00

VÄLKOMMEN TILL LILL-MYRAN!

Lill- Myrans förskola ligger med närhet till skog, natur, strand, parker och bibliotek. Lill-Myran består av fyra avdelningar som är belägna i ljusa fina lokaler med egen gård och goda möjligheter till lek och lärande. Två av Lill-Myrans avdelningar har barn i åldern 1-4 år, en avdelning har barn som är fyra år och en avdelning med barn i ålder 4 -5 år. Storbarnsgruppen 4-5 år har sin verksamhet på den mobila avdelningen och är i förskolans lokaler på fredagar. Till hösten hoppas vi få tillgång till närliggande lokal för att möjliggöra att båda storbarnsgrupperna varannan vecka har mobil verksamhet och varannan vecka kan vara i ny lokal.

Vi strävar efter att ha en god service och hjälper mer än gärna till i frågor som handlar om ert barn och ert barns vistelse på förskolan.

Har du frågor och funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!

Titta gärna in på vårt Instagram för att inspireras av vårt pedagogiska arbete:

HUR VI ARBETAR

Vi arbetar med ett upplevelsebaserat lärande och med förskolebussen och lokaltrafiken som verktyg tar vi oss ut till olika platser som vi kallar ”pedagogiska rum”. Vi tror på ett lärande genom att barnen får uppleva med alla sina sinnen på plats.

”Fem sinnen, tusen möjligheter”

Vi har ett reflekterande arbetssätt som bygger på barns inflytande och delaktighet i det vardagliga arbetet. Vi eftersträvar en miljö där många typer av material erbjuds. Material som utmanar, inspirerar och lockar till barns intresse, lärande och behov. Miljön ska underlätta för barns delaktighet och inflytande och materialet ska vara anpassat och lättillgängligt för alla barn.

Vi arbetar med ”Drömmen om de godas” metoder som får oss att hitta en inre balans mellan aktivitet och vila. Detta gör vi genom: stillhet, rörelse, beröring och reflektion. Effekter som följer efter ett kontinuerligt arbete med dessa metoder är en ökad inlärningsförmåga, lugnare förskolemiljö, bättre koncentration, mindre stress och oro samt minskad mobbing. Pedagogerna arbetar kontinuerligt med stödtecken och så kallade nilbilder (bild- och interaktiv kommunikation) som stöd i barns språkutveckling. Vi arbetar med alla barns rättigheter genom tio små kompisböcker som bygger på barnkonventionen.

VÅRA MÅLTIDER

Lill-Myran erbjuder god och näringsriktig mat från Myrans tillagningskök. Myran lagar mat från grunden och blir då både godare och mer hälsosam. Vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter.

Vi följer de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilka bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Våra kockar är certifierade inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

ANSÖK OM PLATS

Adress:
Bäckgårdsvägen 20
143 42 Vårby

Kontakt:
Förskolechef: Marie Lundqvist
Mail: marie.lundqvist@helianthus.se
Tel – Förskolechef: 070-975 61 63

Avdelningar:
Tel – Aprikos: 070-038 17 67
Tel – Rosa:
076-501 04 65
Tel – Turkos: 076-501 04 53