Loading...
Lupus 2018-09-05T12:04:52+00:00

VÄLKOMMEN TILL LUPUS!

Lupus är en tvåavdelningsförskola med ca 35 barn och ligger intill Nacka Forum med goda kommunikationsförbindelser och gångavstånd till fina skog- och parkområden. Verksamheten bedrivs i rymliga lokaler som inbjuder både till lek och lärande!

Vi arbetar utifrån Helianthus ledord Kunna, Vilja, Våga och vår vision är att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande och få en så bra start som möjligt på sin livslånga resa där alla ska kunna, vilja och våga möta sin framtid. Vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser och intressen genom att expandera deras pedagogiska rum och erbjuder barnen en variationsrik miljö som är kopplat till deras verklighet, även utanför förskolans närområde. Alla barn besöker regelbundet biblioteket olika skogsområden och parker.

Vi arbetar med webbverktyget Unikum som lyfter fram läroplanens målområden och synliggör verksamhetens innehåll och barnens individuella utveckling och lärande. Varje vecka gör pedagogerna blogginlägg om pågående verksamhet och lärande i gruppen. Detta bidrar till att vårdnadshavarna lätt kan ta del och kommunicera kring lärandet med sina barn och med pedagogerna.

MILJÖER

Lupus lokaler är utformade och godkända utifrån de lagar och regler som föreskrivs vår verksamhet. Vi gör regelbundet brand-och barnsäkerhetsronder för att miljön ska var en säker och trygg plats för både barn och personal att vistas i. Den pedagogiska miljön är utformad för att stimulera barnens olika sinnen och lärandet. Vi har tagit ställning till att allt material anpassas utifrån barnens ålder och i möjligast mån vara tillgängligt för barnen så att de aktivt kan göra egna val, vara delaktiga och kunna påverka sitt eget lärande utifrån sina intressen.

KOST

Vår kock Helen erbjuder god och näringsrik husmanskost som tillagas från grunden i vårt eget tillagningskök.

Matsedeln är komponerad utifrån det näringsintag som livsmedelsverket rekommenderar för barn i förskoleåldern och vi strävar efter att använda 30 % ekologiska råvaror och produkter. Målsättning är att alla barn ska få en positiv smakupplevelse och måltiderna ska se inbjudande ut även för ögat!

FÖRSKOLA & HEM

Våra föräldrar är våra kunder och vi strävar efter att alla ska känna sig trygga med att de valt rätt förskola till sitt/sina barn. Vi vill tillsammans med vårdnadshavare se till att barnen får den bästa möjliga grund för utveckling och lärande. Vi ser det som en framgångsfaktor att involvera vårdnadshavarna vid olika sammanhang och vara lyhörda för feedback och eventuella önskemål som är förenat med vårt uppdrag.

När vårdnadshavare tackat ja till erbjudandet om placering hos oss skickar vi ut information om verksamheten samt hur inskolningen går till.

ÖPPETTIDER & BARNOMSORGSREGLER

Vi följer Nacka kommuns barnomsorgsregler och öppettider vilket innebär att vi erbjuder omsorg mellan kl. 06:30-18:00 om behov finns. För närvarande har vi öppet 07:00-17:00. Vi stänger förskolan tre veckor varje sommar, samt två dagar per termin för planering, utvärdering och fortbildning. I god tid informeras vårdnadshavarna om sommar samt planeringsdagar. För er som behöver omsorg under när den ordinarie verksamheten stängs ber vi er att i god tid meddela ert behov av omsorg så att vi på bästa sätt kan organisera för det.

Mer information om våra barnomsorgsregler och avgifter för förskolan hittar du på Nacka kommuns hemsida här.

Har du frågor, funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer om vår verksamhet.

ANSÖK OM PLATS

Adress:
Serenadvägen 3A
131 53 Nacka

Kontakt:
Förskolechef: Sari Thunvall Karp
Mail: sari.thunvallkarp@inspira-fos.se
Tel – Förskolechef: 073 915 02 73

Avdelningar:
Tel – Blå: 070-779 57 93
Tel – Röd: 070-778 73 30