Loading...
Myran 2017-09-06T12:06:43+00:00

VÄLKOMMEN TILL MYRAN!

Myran öppnade redan 1972 och var då den första förskolan i Vårby Gård. Myrans förskola ligger centralt i området, med närhet till skog, natur, strand, parker och bibliotek. Idag består förskolan av sex avdelningar som är belägna i trevliga lokaler och har därtill en stor och fin gård med goda möjligheter till lek och lärande. Fyra av Myrans avdelningar har barn i åldern 1-4 år och två avdelningar med barn i ålder 4 -5 år. Storbarnsgrupperna har sin verksamhet varannan vecka på den mobila avdelningen och varannan vecka i gemensamma lokaler på förskolan. Vårt centrala läge och våra mobila avdelningar gör att många i Vårby väljer oss. Alla medarbetare hos oss har en pedagogisk utbildning.

Vi strävar efter att ha en god service och hjälper mer än gärna till i frågor som handlar om ert barn och ert barns vistelse på förskolan.

Har du frågor och funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!

Titta gärna in på vårt Instagram för att inspireras av vårt pedagogiska arbete:

HUR VI ARBETAR

Vi arbetar med ett upplevelsebaserat lärande och med förskolebussen och lokaltrafiken som verktyg tar vi oss ut till olika platser som vi kallar ”pedagogiska rum”. Vi tror på ett lärande genom att barnen får uppleva med alla sina sinnen på plats.

”Fem sinnen, tusen möjligheter”

Vi har ett reflekterande arbetssätt som bygger på barns inflytande och delaktighet i det vardagliga arbetet. Vi eftersträvar en miljö där många typer av material erbjuds. Material som utmanar, inspirerar och lockar till barns intresse, lärande och behov. Miljön ska underlätta för barns delaktighet och inflytande och materialet ska vara anpassat och lättillgängligt för alla barn

Vi arbetar med ”Drömmen om de godas” metoder som får oss att hitta en inre balans mellan aktivitet och vila. Detta gör vi genom: stillhet, rörelse, beröring och reflektion. Effekter som följer efter ett kontinuerligt arbete med dessa metoder är en ökad inlärningsförmåga, lugnare förskolemiljö, bättre koncentration, mindre stress och oro samt minskad mobbing. Pedagogerna arbetar kontinuerligt med stödtecken och så kallade nilbilder (bild- och interaktiv kommunikation) som stöd i barns språkutveckling. Vi arbetar med alla barns rättigheter genom tio små kompisböcker som bygger på barnkonventionen.

VÅRA MÅLTIDER

Myran erbjuder god och näringsriktig mat från sitt eget tillagningskök. Vi lagar maten från grunden och blir då både godare och mer hälsosam. Vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Vi följer de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilket bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Våra kockar är certifierade inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

ANSÖK OM PLATS

Adress:
Bäckgårdsvägen 7
143 41 Vårby

Kontakt:
Förskolechef: Marie Lundqvist
Mail: marie.lundqvist@helianthus.se
Tel – Förskolechef: 070-975 61 63

Avdelningar:
Tel – Blå: 076-501 04 50
Tel – Ekorren: 070-685 99 32 / 070-754 49 81
Tel – Grön: 076-501 04 52
Tel – Gul: 076-501 04 54
Tel – Röd: 076-501 04 51
Tel – Solrosen: 073-640 65 51 / 073-640 65 52