Loading...
Regnbågen 2017-05-10T20:54:24+00:00

VÄLKOMMEN TILL REGNBÅGEN!

Regnbågen består av fem avdelningar. Vi finns i funktionella lokaler med gångavstånd till både buss och tunnelbana och kan med vårt läge utnyttja kulturutbudet både lokalt och i närliggande områden.

 Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med våra föräldrar, och vårt mål är att det ska vara lite lättare att vara förälder på Regnbågen. Därför hjälper vi gärna till om det är något du som förälder behöver stöd i kring ditt barns vistelse hos oss. Under sommar och julledigheter samarbetar vi kring öppethållandet med våra förskolor i Vårby gård.

 På Regnbågen använder vi webbverktyget Unikum (läs mer under våra pedagogiska verktyg) som gör det enkelt för dig som förälder att vara delaktig i ditt barns lärande. Genom bloggar, bilder och texter som kopplas till läroplanen får du som förälder ta del av allt spännande och roligt som barnen upplever på förskolan genom din dator, mobil eller surfplatta.

 På Regnbågen använder vi även digital närvarokontroll med hjälp av webbverktyget Tempus. Det hjälper oss att på bästa sätt planera för bästa den pedagogiska bemanningen på förskolan.

HUR VI ARBETAR

Vårt mål är att Regnbågen skall vara det självklara valet i vårt område och vara starten på en livslång resa där alla barn ska kunna, vilja och våga möta sin framtid.

Våra pedagoger har ett nyfiket förhållningssätt inför utmaningar de ställs inför tillsammans med barnen. Vi drivs av viljan att utmana barnens upplevelser och intressen genom att expandera deras pedagogiska rum och erbjuder barnen en variationsrik miljö, även utanför förskolans närområde. Det gör vi på olika sätt, bland annat med vår förskolecykel Hoja och med kommunala färdmedel.

För oss är det viktigt att lärandet ger barnen möjligheten att lära utifrån sin egen förmåga med konkreta upplevelser och situationer där mångfalden är en rikedom för personlig utveckling. Regnbågen har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi arbetar och följer aktivt i vårt vardagliga arbete tillsammans med barnen.

Vi lägger stor vikt vid språk och kommunikation eftersom det är en grundbult för att nå framgång i kommande skolarbete. Vi läser, dramatiserar och fantiserar med våra barn och använder verktygen TAKK (kommunikationssätt för hörande personer med avvikande språkutveckling) och bildscheman. Vid behov samarbetar vi även med både talpedagoger och logopeder.

Vi arbetar med ”Drömmen om det goda” där vi tillsammans med barnen hittar vägar till ro och stillhet för att själv kunna skapa balans i livet och hantera stress.

Förskolan har varje termin olika samkväm för barn och föräldrar såsom luciafirande, dropp-in fika, sommarfest med knytkalas, lotterier, fiskdamm och försäljning. Av de pengar som barnen samlar in skänker förskolan hälften till något välgörande ändamål som de själva får vara delaktiga i att rösta fram.

På vår förskola får barnen även möta barnskötarelever samt VFU-studenter från lärarhögskolan (verksamhetsförlagd utbildning). Vi tar även emot språkpraktikanter från SFI (svenska för invandrare). Då vår verksamhet ser det som både utvecklande för vår egen del samt som ett samhällsansvar att ta emot eventuella framtida medarbetare.

Vårt mål är att barnen som lämnar oss har ett rikt språk, god självkänsla samt ett gott självförtroende. De har förmågan att kunna samspela socialt, visa respekt, acceptans samt ha empati för andra människor. De är självständiga individer som vågar prova och möta nya saker i livet.

Har du frågor och funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!

VÅRA MÅLTIDER

Regnbågen erbjuder god och näringsriktig mat från eget tillagningskök. Genom att vi lagar maten från grunden blir den både godare och mer hälsosam, inte minst som vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Vi följer de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilket bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Våra kockar har genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

ANSÖK OM PLATS

Adress:
Mastvägen 4
143 31 Vårby

Kontakt:
Förskolechef: Rosie Sebom Albornoz
Mail: rosie.sebom@helianthus.se
Tel – Förskolechef: 070-975 01 50

Avdelningar:
Tel – Anemonen: 076-501 04 59
Tel – Blåklockan: 076-501 04 64
Tel – Liljan: 076-501 04 63
Tel – Näckrosen: 076-501 04 62
Tel – Violen: 076-501 04 61