Loading...
Valpebo 2019-12-12T13:35:49+00:00

VÄLKOMMEN TILL VALPEBO!

Förskolan Valpebo ligger i Södra Lindhult och byggdes så sent som 2011. Hos oss välkomnas du av fina lokaler som inbjuder till lek och lärande. Förskolan har fem avdelningar.

Sedan augusti 2014 har vi också en förskolebuss, en mobil avdelning, där våra äldsta barn är placerade.

Bussen är för oss ett pedagogiskt verktyg som ger oss möjlighet att upptäcka och utforska miljöer utanför förskolan både inomhus och utomhus. Den har sin bas i Karlundskogen dit barnen återkommer flera gånger varje vecka, men övriga dagar besöker de platser utifrån avdelningens projekt och barnens intresse.

För att ge de yngre barnen möjlighet att utforska närmiljön använder vi oss av våra förskolecyklar Hoja.

Vi arbetar med webverktyget Unikum. Det möjliggör för dig som vårdnadshavare att följa barnets vardag och lärande i bilder, filmklipp och text som är kopplade till läroplanen. På unikum finns all information du som vårdnadshavare behöver.

Har du frågor och funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig!
Till våren har vi öppet hus. Information kommer på vår Instagram valpeboforskola.orebro Följ oss gärna där för att se vad vår verksamhet har att erbjuda.

HUR VI ARBETAR

Som Helianthus förskola arbetar vi med ett ”Ut & njut”-perspektiv. Det innebär att vi tror att barn lär sig genom upplevelser och möten med sin omgivning. Till vår hjälp har vi våra cyklar och vår buss.  Vår verksamhet bygger också på barns delaktighet och inflytande, där pedagogerna är lyhörda för barns tankar och frågor för att sedan utmana barnen vidare. Alla avdelningarna jobbar med projekt utifrån barnens intressen. 

Föräldrasamverkan är något vi värderar högt. Vi bjuder in till utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin. Förskolan har ett föräldraråd där en representant från varje avdelning deltar. Vi firar Lucia och Förskolans dag tillsammans med vårdnadshavarna.

PRAKTISK INFORMATION

Valpebo erbjuder god och näringsriktig mat från eget tillagningskök. Genom att vi lagar maten från grunden blir den både godare och mer hälsosam, inte minst som vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Vid val av vilken mat vi ska servera följer vi de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilka bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Dessutom har våra kockar genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

Har du frågor, funderingar eller om du vill komma på besök hos oss är du varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer om vår verksamhet.

ANSÖK OM PLATS

Adress:
Ulrikelundsvägen 2
702 37 Örebro

Förskolechef: Matilda Fyrpihl
Mail: matilda.fyrpihl@dibber.se
Tel – Förskolechef: 070-2092069

Avdelningar:
Tel – Solen: 076-501 04 73
Tel – Regnbågen:
076-501 04 72
Tel – Elden: 076-501 04 75
Tel – Skogen Blå: 076-501 04 74
Tel – Skogen Grön: 070-790 80 17