Våra mobila förskolor 2017-05-10T20:54:22+00:00

Våra mobila förskolor

Helianthus var första förskolan i Sverige att implementera förskolebussar i sin verksamhet efter att vi på egen hand utvecklat konceptet.

Vi har gedigen erfarenhet med väl beprövade modeller för det pedagogiska arbetet, miljö och hälsa, säkerhet, trygghet och skötsel av förskolebussen. Vår kompetens sträcker sig från såväl det tekniska, pedagogiska samt det praktiska när det gäller anskaffning samt handhavandet av förskolebussar.

Genom åren har vi byggt upp ett omfattande nätverk med aktörer inom mobil förskola där vi är en drivande kraft inom utvecklingen av det mobila konceptet. Vi har ett djupt engagemang inom forskningen av mobil pedagogik som pågår i flera länder, inklusive Sverige. Helianthus har under årens lopp tagit emot forskare samt politiker från olika länder för att visa upp det mobila konceptet.

Helianthus tilldelades 2013 priset Quality Innovation of the Year som är ett internationellt pris som delas ut av Kvalitetsinstituten i ett antal europeiska länder. Priset ska enligt Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) belöna innovationer som är till nytta för affärsverksamheten, samhället och välfärden – kriterier som alltså stämmer väl in på Helianthus förskolebussar.

Motiveringen löd:

Quality Innovation of the Year 2013

”Helianthus förskolebussar är specialdesignade för att vara fullt fungerande förskoleavdelningar och de erbjuder en unik möjlighet att regelbundet besöka platser utanför förskolan. Via turer till exempelvis naturområden, flygplatser och brandstationer blir varje dag ett nytt äventyr samtidigt som den ökade naturvistelsen förbättrar såväl hälsa som miljömedvetenhet. Genom att barnen ofta möter nya miljöer främjar bussverksamheten därtill både integration och språkinlärning. I bussverksamheterna används ett situationsanpassat och upplevelsebaserat lärande där barnen lära sig via aktivitet och upplevelser.”

På vår hemsida kan du läsa mer om förskolebussen och vad vi erbjuder i form av utbildning, föreläsningar och konsultstöd. Det pågår även en del forskning kring mobila förskolor och vi kommer inom kort att presentera en del av det material som finns inom området.