Konsultstöd förskolebussar 2017-05-10T20:54:20+00:00

Konsultstöd förskolebussar

Helianthus var första förskolan i Sverige att implementera förskolebussar i sin verksamhet efter att vi på egen hand utvecklat konceptet.

Vi har gedigen erfarenhet med väl beprövade modeller för det pedagogiska arbetet, miljö och hälsa, säkerhet, trygghet och skötsel av förskolebussen. Vår kompetens sträcker sig från såväl det tekniska, pedagogiska samt det praktiska när det gäller anskaffning samt handhavandet av förskolebussar.

Genom åren har vi byggt upp ett omfattande nätverk med aktörer inom mobil förskola där vi är en drivande kraft inom utvecklingen av det mobila konceptet. Vi har ett djupt engagemang inom forskningen av mobil pedagogik som pågår i flera länder, inklusive Sverige. Helianthus har under årens lopp tagit emot forskare samt politiker från olika länder för att visa upp det mobila konceptet.

Helianthus har sedan starten medverkat till att över fyrtio förskolebussar finns i Sverige. Detta har gett oss unika kunskaper som vi gärna delar med oss av. Kommuner skaffar förskolebussar genom upphandling och vår erfarenhet är att framställandet av upphandlingsunderlag ofta är svårt, då kunskapen om mobila förskolebussar i många fall är bristfällig. Vissa kommuner har kopierat andra kommuners upphandlingsunderlag vilket sällan är lyckosamt då tekniken och kompetensen utvecklas. Det finns också en tendens att specificera skallkrav som inte behövs och samtidigt missa väsentligheter, vilket gör produkten onödigt dyr.

Helianthus vill på alla sätt stödja och vara behjälpliga för dem, fristående och kommuner, som vill skaffa förskolebussar. Det är vår övertygelse att för varje ny förskolebuss kommer flera barn få nya upplevelser att ta med sig i livet.

Som det företag med längst erfarenhet inom mobil förskola kan vi idag erbjuda:

• Föreläsningar
• Utbildningar för busspedagoger
• Utbildning för mobila busschaufförer
• Symposium
• Nätverk
• Konsultstöd vid utformande av upphandlingsunderlag för inköp av förskolebussar
• Konsultstöd vid utvärdering av upphandlingar
• Konsultstöd vad det gäller implementering av förskolebuss i drift och verksamhet.
• Startpaket med nödvändig utrustning för den mobila förskolan
För att anmäla intresse eller för att få vet mer, kontakta:

Solveig Sunnebo
Tel: 070-975 01 42
solveig.sunnebo@helianthus.se