Loading...
Om förskolebussen 2017-05-10T20:54:20+00:00

Om förskolebussen

En fullserviceleverantör av den mobila förskolan

Helianthus är idag det enda företaget som kan erbjuda ett komplett koncept för mobil förskola. Konceptet består av allt från specificering av bussen till implementering av bussen i verksamheten. Spannet sträcker sig därmed från de tekniska aspekterna kring inköpen till det dagliga pedagogiska arbetet och skötsel och hantering av bussen.  Konceptet kan erbjudas som en helhet, men också var för sig.

Vi har bred kompetens av marknaden och väl upparbetade kontakter med leverantörer av bussar, både chassi (till exempel Scania) och specialiserade påbyggare. I flera kommuner i Sverige är den mobila förskolan en beprövad kort och långsiktig lösning när det gäller förskoleplatser, samtidigt som den ger ett nytt pedagogisk alternativ.

De finns en del varianter av förskolebussar som idag används i Sverige. Detta är ett resultat av olika upphandlingsunderlag, årsmodeller samt leverantörer, både vad gäller chassi och påbyggnad. Alla bussar byggs givetvis enligt gällande bussdirektiv men anpassas sedan till en förskolebuss.

Idag finns i huvudsak två typer av modeller av förskolebuss på marknaden.

 • Förskolebuss som är anpassad för 22 barn och 3 pedagoger
 • Förskolebuss som är anpassad för 15 barn och 2 pedagoger

Vi kan erbjuda den bästa helhetslösningen som fullserviceleverantör, och är delaktiga under hela processen. Från det ögonblick intresset för mobil förskola väckts, till dess att den mobila förskolan är på plats, och därefter det löpande arbetet med förädling och utveckling.

Vi säkerställer att alla typer av verksamheter och dess berörda parter skall känna trygghet inför uppstarten av mobil förskola.

Vi gör det enklare att starta mobil förskola!


För att anmäla intresse eller för att få vet mer, kontakta:

Solveig Sunnebo
Tel: 0709-75 01 42
E-post: solveig.sunnebo@helianthus.se

Vi kan förskolebussar

Helianthus var första förskolan i Sverige att implementera förskolebussar i sin verksamhet efter att vi på egen hand utvecklat konceptet.

Vi har gedigen erfarenhet med väl beprövade modeller för det pedagogiska arbetet, miljö och hälsa, säkerhet, trygghet och skötsel av förskolebussen. Vår kompetens sträcker sig från såväl det tekniska, pedagogiska samt det praktiska när det gäller anskaffning samt handhavandet av förskolebussar.

Genom åren har vi byggt upp ett omfattande nätverk med aktörer inom mobil förskola där vi är en drivande kraft inom utvecklingen av det mobila konceptet. Vi har ett djupt engagemang inom forskningen av mobil pedagogik som pågår i flera länder, inklusive Sverige. Helianthus har under årens lopp tagit emot forskare samt politiker från olika länder för att visa upp det mobila konceptet.

Helianthus har sedan starten medverkat till att över fyrtio förskolebussar finns i Sverige. Detta har gett oss unika kunskaper som vi gärna delar med oss av. Kommuner skaffar förskolebussar genom upphandling och vår erfarenhet är att framställandet av upphandlingsunderlag ofta är svårt, då kunskapen om mobila förskolebussar i många fall är bristfällig. Vissa kommuner har kopierat andra kommuners upphandlingsunderlag vilket sällan är lyckosamt då tekniken och kompetensen utvecklas. Det finns också en tendens att specificera skallkrav som inte behövs och samtidigt missa väsentligheter, vilket gör produkten onödigt dyr.

Helianthus vill på alla sätt stödja och vara behjälpliga för dem, fristående och kommuner, som vill skaffa förskolebussar. Det är vår övertygelse att för varje ny förskolebuss kommer flera barn få nya upplevelser att ta med sig i livet.

Som det företag med längst erfarenhet inom mobil förskola kan vi idag erbjuda:

 • Föreläsningar
 • Utbildningar för busspedagoger
 • Utbildning för mobila busschaufförer
 • Symposium
 • Nätverk
 • Konsultstöd vid utformande av upphandlingsunderlag för inköp av förskolebussar
 • Konsultstöd vid utvärdering av upphandlingar
 • Konsultstöd vad det gäller implementering av förskolebuss i drift och verksamhet.
 • Startpaket med nödvändig utrustning för den mobila förskolan

För att anmäla intresse eller för att få vet mer, kontakta:

Solveig Sunnebo
Tel: 0709-75 01 42
E-post: solveig.sunnebo@helianthus.se