Utbildning 2017-05-10T20:54:20+00:00

Utbildning

Vi har lång erfarenhet av utbildning inom det mobila konceptet för olika typer av grupper. Det finns tre olika inriktningar på utbildningen och kortfattat kan man beskriva det: ”Den dagliga verksamheten utifrån ett pedagogiskt perspektiv”, ”de tekniska aspekterna kring bussen och dessa skötsel” och ”säkerhetsaspekter och rutiner för bussverksamheten”.

För en uppstart av mobil förskola så är givetvis alla inriktningar väsentliga. För redan etablerade verksamheter kan det dock finnas behov av specifika punktinsatser och vidareutbildning.

För mer information om utbildning inom mobil förskola kontakta får Kvalitet- och Utvecklingschef Eva Meyer Orsén på 076 897 70 07 eller eva.m.orsen@helianthus.se