Vanliga frågor 2018-03-13T08:21:29+00:00

Vanliga frågor

Mobila/Helianthus AB får många förfrågningar om förskolebussar både vad det gäller ekonomi, drift och den praktiska verksamheten. Nedan följer några vanliga frågor och svar.

Om din fråga inte finns med i denna samling av frågor och svar så är du välkommen att du kontakta oss.

Den stora bussen, med plats för 22 barn och 3 pedagoger(varav en chaufför), kostar cirka 3,5 – 4 msk exkl. moms. Midibussen, med plats för 15 barn med 2 pedagoger (varav en chaufför), kostar cirka 2 msk exkl. moms.
Ja, det finns sådana möjligheter. Förutsättningen är dock att den som leasar är kreditvärdig och godkänns av det leasingbolag som vi samarbetar med. Leasingperioden är oftast runt 7 år.
När man leasar bussen ingår bara själva bussen. Samtliga andra kostnader betalas av den som leasar förskolebussen.
För den stora bussen kostar det cirka 25 000 kr/år och för midibussen kostar det cirka 13 000 kr/år. Stora skillnader förekommer beroende på vem som står på försäkringen och i vilket geografiskt område bussen används.
I försäkringen ingår både försäkring av fordon och passagerare som färdas i fordonet. Även trafikskatten ingår.
Det tillkommer kostnad för drivmedel. En stor buss drar cirka 3 liter diesel/mil och midibussen 1,5 liter diesel/mil.

Det tillkommer ofta kostnader för uppställningsplats, tvätt av buss samt tömning av WC. Att specificera dessa kostnader är svårt då det varierar beroende på vilka egna förutsättningar som finns till hands, men cirka 1500 kr/månad kan ses som ett riktmärke.

Utöver detta är de största fasta driftskostnaderna besiktning på cirka 2 000 kr/år, kalibrering av alkolås för 1500 kr/år och digital hantering av förarkortets information för cirka 1000 kr/år.

Servicekostnader varierar självfallet beroende på bussens ålder och hur mycket den används. Även om bussen körs lite om man jämför med vanlig linjetrafik rekommenderar vi en årlig service med oljebyte. Körsträckan gör att bussen slits mycket lite varför reparationer är en förhållandevis låg kostnad. Vi brukar lägga in en schablon på cirka 20 000 kr/år för driftskostnader exklusive bensin och uppställningsplats.

Alla chaufförer har ett förarkort som används vid de tillfällen som bussen körs och som registrerar chaufförernas körtid. Det finns strikta regler på hur mycket en chaufför får köra. Förarkortets information skickas sedan till trafikverket för kontroll. En förskolebuss körs så pass lite jämfört med vad regelverket tillåter vilket gör att reglerna inte är relevanta utifrån ett planeringsperspektiv.
Ja den som kör förskolebussen måste ha busskort med YKB (Yrkesförarkompetensbevis).
För att ta busskort måste man först ha B-körkort. Själva busskortet och YKB kostar cirka 40 000 kr men varierar givetvis utifrån hur väl personen lyckas med utbildningen.
I princip kan man ställa upp förskolebussen varhelst man får tillgång till en Parkeringsyta. Dock är det i synnerhet i storstäderna svårt att hitta plats i anknytning till förskolan. I storstäderna rekommenderar vi av säkerhetsskäl en inhägnad uppställningsplats. Många bussbolag har egna uppställningsytor och de har ofta P-platser för uthyrning. Fördelen med att hyra av bussbolag är att det ofta finns tvättmöjlighet och möjlighet till tömning av WC. Många lagerhotell har också tillgång till P-platser som går att hyra. Lyssna också med din kommun, kanske har dom förslag på något lämpligt ställe.
Det finns strikta regler var man får tömma toatanken lyssna i din kommun vad som gäller och vilka platser dom rekommenderar
Se bildspel under ”En dag i den Mobila Förskolan”.
Barn som går i den mobila förskolan skall precis som andra barn erbjudas näringsriktig och varierad kost. Lämpligt är att de får samma mat som serveras på den fasta förskolan. Tillagas övrig mat på förskolan måste köket för bussens räkning se till att den är klar strax före kl. 9:00 för avhämtning i värmeskåp som sedan kopplas in i bussen. Man kan också lösa det med mat från annat kök, i dessa fall måste bussen kunna åka och hämta den innan den åker till förskolan. Ett annat sätt att lösa det är man ser till att maten kommer till förskolebussen. Detta rekommenderar vi dock inte, då det kan begränsa flexibiliteten i verksamheten som bedrivs i förskolebussen.
Huvuddelen av de föräldrar som har sina barn i den mobila verksamheten är mycket nöjda. Kundundersökningar visar att de oftast är mer nöjda än de föräldrar som har sina barn på den fasta förskolan. Dock är vår erfarenhet att det initialt kan finnas en del oro. Ofta är de oroliga för säkerheten och för de begränsningar i tiden som vistelsen medför. Ibland är de oroliga då de har barn som lider av åksjuka. Pedagogerna som arbetar på förskolebussen är de som på bästa sätt kan presentera verksamheten för föräldrarna. Viktigt att vara kommunikativt och tillgänglig i detta första skede så man fångar upp alla föräldrars och barns frågor. Det är också viktigt att ingen tvingas att ha sitt barn på bussen. Ett alternativ är att ge dom en prövotid med garanti för att de kan komma tillbaka till den fasta förskolan. Enligt vår erfarenhet har det aldrig hänt att föräldern eller barnet ångrat sig.
I dagsläget finns det inte någon kommun som sagt nej till mobil förskola som alternativ till fast förskola. Tvärtom så uppskattar de alternativet och ser fram emot att bli en kommun med mobil förskola.
Ja, verksamheten på förskolebussen ställer en del nya krav på de anställda med många speciella rutiner för såväl pedagoger som chaufförer. Verksamheten ska följa läroplanen och har samma krav på sig som den fasta förskolan och för att få ihop det krävs ett nytt sätt att tänka. Man är ensam med sin barngrupp hela dagen och har inte på samma sätt tillgång till övriga kollegor och chef som man kanske har i den fasta förskolan. Erfarenhetsmässigt kan vi konstatera att har man väl börjat arbeta som pedagog i förskolebussen så vill man gärna fortsätta med det.

För att stödja pedagogerna, chaufförerna och inte minst cheferna har vi kvalificerade utbildningar för samtliga kategorier som berörs, både gemensamma och individuella. Vi erbjuder också föreläsningar i ämnet och anordnar symposier och kompetensutveckling löpande.

En basutbildning för chaufför och pedagoger ingår vid köp eller leasing av förskolebuss.

Kontakta oss så hjälper vi gärna till med att svara på alla era frågor

eva.m.orsen@helianthus.se angående frågor vad det gäller verksamhet och det inre arbetet.
mats.sebom@helianthus.se angående frågor avseende drift och teknik.

Vi finns för att ge dig allt stöd vi bara kan. Ingen ska känna sig osäker när det gäller att skaffa eller driva en förskolebuss!